Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9897
Назва: Вплив шийної медіастиноскопії на вибір оптимальної тактики лікування раку легень
Інші назви: Impact of cervical mediastinoscopy on the choice of optimal treatment lung cancer
Автори: Верещако, Р. І.
Земсков, С. В.
Петренко, В. І.
Іванчов, П. В.
Vereshchako, R.
Zemskov, S.
Petrenko, V.
Ivanchov, P.
Ключові слова: медіастиноскопія, рак легень, оперативне лікування, хіміотерапія, лімфовузли.
mediastinoscopy, lung cancer, surgical treatment, chemotherapy, lymph nodes.
Дата публікації: 2023
Короткий огляд (реферат): Онкологічні захворювання залишаються грізною проблемою сьогодення. Незважаючи на сучасний рівень розвитку медицини та методів лікування, злоякісні хвороби займають друге місце серед причин смертності у світі. Рак легень є одним із найнебезпечніших видів раку в усьому світі, саме він є причиною більшості смертей від онкологічної патології. Хвороба є досить загрозлива, оскільки, щорічно, в Україні рівень захворюваності та смертності зростає. Мета цього наукового огляду – провести аналіз епідеміологічної тенденції, сучасних досягнень в діагностиці та лікування недрібноклітинного раку легень. Рання діагностика та оптимальне лікування значно знижують кількість летальних випадків у хворих, що страждають недрібноклітинним раком легень. Згідно даних сучасної літератури своєчасне виявлення цього захворювання може врятувати, тобто вилікувати, приблизно 31% хворих. Однак рак легень часто діагностується на пізній стадії – ІІІ, ІV. У таких випадках лише 2-8% пацієнтів можуть пережити 5 років при відповідному лікуванні. Головними причинами невчасної діагностики є, як правило, відсутність симптоматики на початкових стадіях та відсутність високоспецифічних маркерів. Золотим стандартом діагностики раку легень, до теперішнього часу, залишається комп’ютерна томографія. Однак головним недоліком цього дослідження є відсутність морфологічної верифікації. В межах сучасних підходів щодо лікування, молекулярне тестування стає все більш важливим, оскільки численні біомаркери стають специфічними мішенями для діагностики у хворих на рак легень. Проте для виконання імуногістохімічних та молекулярних досліджень необхідно виконати забір достатньої кількості гістологічного матеріалу. Малоінвазивні методи (фібробронхоскопія, торакоскопія, ендоскопічна тонкоголкова аспірація під контролем ультразвукового датчика, трансторакальна голкова біопсія) не завжди спроможні виконати забір необхідної кількості морфологічного матеріалу. Часто рак легені метастазує у лімфатичні вузли кореня легені та медіастинальні лімфовузли. У таких випадках доцільно виконувати шийну медіастиноскопію. Виконання шийної медіастиноскопії дозволяє точно встановити причину збільшення лімфатичних вузлів середостіння, у тому числі неспецифічні та специфічні зміни тканини лімфатичних вузлів; верифікувати діагноз та виконати забір достатньої кількості матеріалу для виконання імуногістохімічного та молекулярного досліджень, що дозволяє обрати оптимальний метод лікування. В статті описується діагностичний метод медіастиноскопія, а також її роль у морфологічній верифікації лімфовузлів та вибору необхідної тактики лікування залежно від стадії процесу (хірургічне втручання, променева терапія, системна хіміотерапія й персоналізована молекулярно-цільова терапія), що збільшує загальну виживаність хворих на рак легень. Oncological diseases remain a pressing issue of today. Despite the modern advanced level of medicine, malignant diseases rank second among the causes of mortality worldwide. Lung cancer is one of the most dangerous types of cancer globally; it is the leading cause of oncological mortality. The disease is quite menacing, as annually in Ukraine, the incidence and mortality rates are on the rise. The goal of this scientific review is to conduct an analysis of the epidemiological trend, modern achievements in the diagnosis, and treatment options of non-small cell lung cancer. Early diagnosis and optimal treatment choice significantly reduce the mortality in patients suffering from non-small cell lung cancer. According to modern authors, timely detection of this disease can save, or cure, approximately 31 percent of patients. However, lung cancer is often diagnosed at its late stages - III and IV. In such cases, only 2-8 percent of patients can survive during 5 years, with appropriate treatment. The delayed diagnosis is mainly related to the absence of symptoms in the initial stages, and lack of highly specific markers. Computed tomography has always been a golden standard for diagnosing lung cancer. However, the main drawback of this method is the absence of morphological verification. Within modern treatment approaches, molecular testing is becoming increasingly important, as numerous biomarkers become specific targets for diagnosing lung cancer. Nevertheless, to conduct immune-histochemical and molecular research, an adequate amount of histological material is required. Minimally invasive methods (bronchoscopy, thoracoscopy, endoscopic fine-needle aspiration under ultrasound, transthoracic needle biopsy) are sometimes useless for obtaining a sufficient amount of morphological material. Lung cancer often metastasizes to the lymph nodes of the lung hilum and mediastinum. In such cases, cervical mediastinoscopy is advisable. Cervical mediastinoscopy allows for precise diagnosis of the cause of mediastinal lymph node enlargement, including non-specific and specific lymph node tissue changes. The method is used to verify the diagnosis and obtain sufficient material for immunehistochemical and molecular studies, which provides for the optimal treatment method choice. The article describes the procedure of mediastinoscopy and its role in morphological verification of lymph nodes, as well as the selection of the treatment strategy regarding the stage (surgical intervention, radiation therapy, systemic chemotherapy, and personalized molecular-targeted therapy), which enhances the overall survival of lung cancer patients.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9897
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри хірургії №3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ВПЛИВ ШИЙНОЇ МЕДІАСТИНОСКОПІЇ НА ВИБІР .pdf428,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.