Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/703
Назва: Прогнозування віддалених наслідків ентезит-асоційованого варіанта ювенільного ідіопатичного артриту.
Інші назви: Prediction of long-term effects of enthesitis-associated variant of juvenile idiopathic arthritis
Автори: Джус, Марта Борисівна
Марушко, Тетяна ВІкторівна
Носовець, Олена
Ключові слова: ювенільний ідіопатичний артрит; ентезит-асоційований варіант; дорослі; прогноз; віддаленні наслідки; JADI.
juvenile idiopathic arthritis; enthesitis-associated variant; adults; prognosis; long term damages; JADI.
Дата публікації: лют-2018
Видавництво: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018; 1(33): 80–89.
Бібліографічний опис: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018; 1(33): 80–89.
Короткий огляд (реферат): РЕЗЮМЕ. Відомо, що ентезит-асоційований варіант ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА) в ряді випадків може призводити до розвитку значних як позасуглобових, так і суглобових пошкоджень. Переважно уражаються кульшові та колінні суглоби з обмеженням їх функції та розвитком анкілозів, що потребує проведення операційного втручання у цих пацієнтів; також часто розвиваються катаракта та сліпота через ураження очей у дитячому віці. Мета – оцінити фактори ризику розвитку в дорослому віці суглобових та позасуглобових пошкоджень при ентезит-асоційованому варіанті ЮІА та розробити прогностичну модель їх розвитку. Матеріал і методи. У дослідження включений 21 дорослий пацієнт з ентезит-асоційованим варіантом ЮІА. Ретроспективно проаналізовано медичну документацію пацієнтів з ентезит-асоційованим варіантом ЮІА, з враху- ванням клінічних проявів у дебюті захворювання, лабораторних показників та відповіді на проведену терапію. В дорослому віці для оцінки віддалених наслідків ЮІА використовували інтегральний індекс суглобових (JADI-A) та позасуглобових (JADI-E) уражень. Результати. Методом бінарної логістичної регресії виявлено фактори несприятливого прогнозу та розроб- лено математичну модель прогнозування ймовірності виникнення віддалених негативних наслідків ентезит- асоційованого ЮІА у вигляді суглобових та позасуглобових уражень. Висновки. 1. Факторами ризику розвитку суглобових та позасуглобових пошкоджень у дорослому віці в пацієнтів із ентезит-асоційованим варіантом ЮІА є вік пацієнта на початку захворювання, час відтермінування встановлення діагнозу, наявність в дитинстві дактилітів, симетричного артриту, болю в хребті, активність за JADAS в дитинстві, прийом глюкокортикоїдів, потреба в інтенсифікації терапії. 2. Розроблено прогностичну модель розвитку суглобових та позасуглобових пошкоджень у дорослому віці в пацієнтів з ентезит-асоційованим варі- антом ЮІА. Заявлений спосіб прогнозування віддалених наслідків ентезит-асоційованого варіанта ЮІА у дорос- лому віці є ефективним, що дозволяє визначити несприятливий перебіг захворювання та може стати основою до персоніфікованого лікування для запобігання розвитку значних суглобових та позасуглобових пошкоджень внаслідок ЮІА у дорослому віці. SUMMARY. It is known that the enthesitis-associated variant of JIA, in some cases, can lead to significant development of both extra-articular and articular damages. Predominantly hip and knee joints are affected with limitation of their function and the development of ankylosis, requiring surgical intervention in these patients, as well as cataracts and blindness often developed due to uveitis in childhood. The aim of the study was to evaluate the risk factors of articular and extra-articular damages in adults with the enthesitis-associated variant of the JIA and to work out a prognostic model for their development. Material and Methods. The study included 45 adult patients with enthesitis-associated variant of the JIA. Retrospective analysis of medical records of patients with enthesitis-associated variant of JIA was made, taking into account clinical manifestations in the onset of the disease, laboratory parameters and response to therapy. In adulthood, the integral index of articular (JADI-A) and extra-articular (JADI-E) damages was used to assess the long-term effects of JIA. Results. Unfavorable prognostic factors were revealed by method of binary logistic regression. Mathematical model for predicting the probability of long-term negative articular and extra-articular damages of poly-articular JIA was developed. Conclusions. 1. The risk factors for the development of articular and extra-articular damages in adulthood in patients with the enthesitis-associated variant of the JIA are the patient's age at the onset of the disease, the delay in diagnosis, the presence of dactylitis in childhood, symmetrical arthritis, spinal pain, JADAS activity in childhood, the history of glucocorticoids intake, need for intensified therapy. 2. A prognostic model for the development of articular and extra-articular damages in adult patients with an enthesitis-associated variant of the JIA has been developed. This model is effective and allows determine the adverse course of the disease and can be the basis for personalized treatment for the prevention of the development of significant articular and extra-articular damages of JIA.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/703
ISSN: ISSN 1811–2471.
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
8461-Текст статті-32574-1-10-20180406.pdf775,85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.