Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/627
Назва: Regression models of sonographic parameters of the kidneys in practically healthy women of the ectomorphic somatotype depending on the peculiarities of body size
Інші назви: Регресійні моделі сонографічних параметрів нирок у практично здорових жінок ектоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла
Регрессионные модели сонографических параметров почек у практически здоровых женщин эктоморфного соматотипа в зависимости от особенностей размеров тела
Автори: Устименко, Олена Сергіївна
Устименко, Елена Сергеевна
Ustymenko, O.S.
Ключові слова: regression analysis
sonographic parameters of the kidneys
anthropometry
practically healthy women
ectomorphic somatotype
регресійний аналіз
сонографічні параметри нирок
антропометрія
ектоморфний соматотип
практично здорові жінки
регрессионный анализ
сонографические параметры почек
антропометрия
практически здоровые женщины
эктоморфный соматотип
Дата публікації: 2018
Видавництво: National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Серія/номер: ;31
Короткий огляд (реферат): The study of the constitutional features of organs in the healthy population makes it possible to find out the peculiarities of changes in their sizes in different pathologies. The purpose of the work is to construct and analyze the regression models of individual sonographic sizes of the kidneys in practically healthy women of the ectomorphic somatotype, depending on the features of anthropo-somatotypological parameters of the body. From the database of research center of the National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya (within the framework of the agreement on scientific cooperation) were taken the primary sonographic parameters (length, width, front and rear size, area of the longitudinal and cross section of the kidneys and their sinuses, as well as the volume of the right and left kidneys) and anthropometric indices (according to V. V. Bunak in the modification of P. P. Shapаrenko) of practically healthy womenectomorphs of the first mature age, who in the third generation live in the Podillia region of Ukraine. Regression models of individual sonographic sizes of the kidneys, depending on the features of anthropo-somatotypological parameters of the body, are constructed using the license package "Statistica 6.1". In practically healthy women of the ectomorphic somatotype all 16 possible reliable regression models of sonographic parameters of the right and left kidneys, based on the anthropometric and somatotypological parameters with determination coefficient R2 from 0.607 to 0.973, were constructed. Constructed regression models of sonographic parameters of both kidneys in practically healthy women of the ectomorphic somatotype most often include body diameters (24.2% of the total number of indicators included in the models), circumferential body sizes (20.9%), cephalometric indices (19.8 %) and the thickness of skin and fat folds (14.3%). The regression models of sonographic parameters of the right kidney in women of the ectomorphic somatotype most often include diameters and circumferential body sizes (by 27.3% of the total number of indicators included to the models of right kidney) and cephalometric indices (18.2%). The regression models of the sonographic parameters of the left kidney in women of the ectomorphic somatotype most often include body diameters and cephalometric indices (by 21.3% of the total number of indices included to the models of the left kidney) and the circumferential body size and thickness of skin and fat folds (by 14.9%). Анотація. Вивчення конституціональних особливостей органів у здорового населення дозволяє з'ясувати особливості змін їх розмірів при різних патологіях. Мета роботи - побудувати та провести аналіз регресійних моделей індивідуальних сонографічних №31, Page 53-58 57 Ustymenko О. S. розмірів нирок у практично здорових жінок ектоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропосоматотипологічних параметрів тіла. Із бази даних науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (у рамках договору про наукове співробітництво) взяті первинні сонографічні параметри (довжина, ширина, передньо-задній розмір, площа поздовжнього та поперечного перерізу нирок та їх синусів, а також об'єм правої і лівої нирок) і антропометричні показники (за В. В. Бунаком у модифікації П. П. Шапаренка) практично здорових жінокектоморфів першого зрілого віку, які у третьому поколінні проживають на території Подільського регіону України. Регресійні моделі індивідуальних сонографічних розмірів нирок в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних параметрів тіла побудовані за допомогою ліцензійного пакету "Statistica 6.1". У практично здорових жінок ектоморфного соматотипу побудовані усі 16 можливих достовірних регресійних моделей сонографічних параметрів правої та лівої нирок в залежності від антропометричних і соматотипологічних показників із коефіцієнтом детермінації R2 від 0,607 до 0,973. До побудованих регресійних моделей сонографічних параметрів обох нирок у практично здорових жінок ектоморфного соматотипу найчастіше входять діаметри тіла (24,2% від загальної кількості показників, що входять до моделей), обхватні розміри тіла (20,9%), кефалометричні показники (19,8%) і товщина шкірно-жирових складок (14,3%). До регресійних моделей сонографічних параметрів правої нирки у жінок ектоморфного соматотипа найчастіше входять діаметри й обхватні розміри тіла (по 27,3% від загальної кількості показників, що входять до моделей правої нирки) та кефалометричні показники (18,2%). До регресійних моделей сонографічних параметрів лівої нирки у жінок ектоморфного соматотипа найчастіше входять діаметри тіла і кефалометричні показники (по 21,3% від загальної кількості показників, що входять до моделей лівої нирки) та обхватні розміри тіла і товщина шкірно-жирових складок (по 14,9%). Аннотация. Изучение конституциональных особенностей органов у здорового населения позволяет выяснить особенности изменений их размеров при различных патологиях. Цель работы - построить и провести анализ регрессионных моделей индивидуальных сонографических размеров почек у практически здоровых женщин эктоморфного соматотипа в зависимости от особенностей антропо-соматотипологических параметров тела. Из базы данных научно-исследовательского центра Винницкого национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова (в рамках договора о научном сотрудничестве) взяты первичные сонографические параметры (длина, ширина, передне-задний размер, площадь продольного и поперечного сечения почек и их синусов, а также объем правой и левой почек) и антропометрические показатели (по В. В. Бунаку в модификации П. П. Шапаренко) практически здоровых женщин-эктоморфов первого зрелого возраста, в третьем поколении проживающих на территории Подольского региона Украины. Регрессионные модели индивидуальных сонографических размеров почек в зависимости от особенностей антропо-соматотипологических параметров тела построены с помощью лицензионного пакета "Statistica 6.1". У практически здоровых женщин эктоморфного соматотипа построены все 16 возможных достоверных регрессионных моделей сонографических параметров правой и левой почек в зависимости от антропометрических и соматотипологических показателей с коэффициентом детерминации R2 от 0,607 до 0,973. К построенным регрессионным моделям сонографических параметров обеих почек у практически здоровых женщин эктоморфного соматотипа чаще всего входят диаметры тела (24,2% от общего количества показателей, которые входят в модели), обхватные размеры тела (20,9%), кефалометрические показатели (19,8%) и толщина кожно-жировых складок (14,3%). К регрессионным моделям сонографических параметров правой почки у женщин эктоморфного соматотипа чаще всего входят диаметры и обхватные размеры тела (по 27,3% от общего количества показателей, входящих в модели правой почки) и кефалометрические показатели (18,2%). К регрессионным моделям сонографических параметров левой почки у женщин эктоморфного соматотипа чаще всего входят диаметры тела и кефалометрические показатели (по 21,3% от общего количества показателей, входящих в модели левой почки) и обхватные размеры тела, а также толщина кожно-жировых складок (по 14,9%).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/627
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри анатомії людини

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
bba_2018_31_9.pdf624,72 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.