Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4999
Назва: Оцінка відповіді на лікування таурином та мельдонієм за амінокислотами крові у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу
Автори: Бєлікова, Ю. О.
Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, постінфарктний кардіосклероз, таурин, мельдоній.
Дата публікації: 2019
Короткий огляд (реферат): Важливе значення у комбінованому лікуванні хворих з постінфарктним кардіосклерозом (ПІКС) з цу кровим діабетом типу 2 (ЦД 2) надається метаболічній терапії (МТ), зокрема, препаратам з антиоксидант ною активністю, до яких належать таурин (ТН) та мельдоній (МН). Аналіз амінокислот крові може бути важливим в контексті цільового призначення метаболічної терапії та визначення необхідності зміни пре парату при його неефективності. Окрім впливу на фармакологічний ефект метаболічних препаратів, дове дено роль амінокислот у патогенезі інсулінорезистентності, аритмій, ішемічних змін міокарда. Оцінка за лежності відповіді на лікування від вихідного стану амінокислотного спектра плазми крові у хворих з ПІКС та ЦД 2. Пацієнти з ПІКС та ЦД 2 (n=68) основної групи отримували базову терапію (БТ) ПІКС та ЦД 2, та додатково МЕ по 1 капсулі 500 мг 2 рази на день і ТН по 1 капсулі 400 мг 3 рази на день протягом 3 тижнів. Пацієнти групи порівняння (n=30)приймали лише БТ. Пацієнти основної групи, підгрупи тау рину та мельдонію, з позитивною відповіддю на лікування, отримали умовну назву “відповідачів”. Хворі без динаміки або негативною відповіддю на лікування отримали умовну назву “невідповідачів”. Критері ями відповіді на лікування вважали дані холтерівського моніторування ЕКГ: зниження на 50% загальної кількості шлуночкових екстрасистол, на 90% частоти парних шлуночкових екстрасистол, зникнення "про біжок" шлуночкової тахікардії, змешення кількості епізодів безбольової ішемії міокарда до 3 і менше про тягом доби, сумарної тривалості ішемії протягом добу нижче 40 хвилин. Багатофакторний логістичний регресійний аналіз із покроковим виведенням показників та проведенням ROC-аналізу показав, що вихі дне відношення таурин/аланін виявилося амінокислотним маркером, який проявив кореляцію з результа тами лікування хворих підгруп таурину, мельдонію та мельдонію+ таурин незалежно від наявності інших чинників, за якими достовірно відрізнялися відповідачі і невідповідачі цієї групи. У хворих, які відповіда ють значенню Таурин/Аланін(≤0,043), та тирозин+фенілаланін/метіонін у плазмі крові >34,41,доцільним є призначення комплексу таурин+мельдоній додатково до базової терапії.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4999
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №4Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.