Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/477
Назва: Характер змін прооксидантно-антиоксидантних і метаболічних маркерів в динаміці комплексного лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт та генералізований пародонтит
Інші назви: Характер изменений маркеров гипоксически-метаболического состояния тканей пародонта в динамике комплексного лечения больных хроническим катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом
Character of changes of markers of hypoxic-metabolic state of periodontal tissues in the dynamics of complex treatment of patients with chronic catarrhal gingivitis and generalized periodontitis
Автори: Борисенко, Анатолій Васильович
Воловик, Ірина Анатоліївна
Кучмеревська, Тамара Муратівна
Ключові слова: гінгівіт, генералізований пародонтит, гіпоксія, метаболізм, біохімічні маркери, молекулярно-генетичні маркери, HIF1, VEGFА, методи лікування
Дата публікації: 2018
Видавництво: Сучасна стоматологія 1/2018
Бібліографічний опис: http://www.dentalexpert.com.ua/index.php/stomatology/article/view/35/13
Серія/номер: http://www.dentalexpert.com.ua/index.php/stomatology/issue/view/2;Сучасна стоматологія 1/2018, С.40-44
Короткий огляд (реферат): Мета: вивчення ефективності запропонованої нами схеми корекції гіпоксії у комплексному лікуванні хворих на гінгівіт і генералізований пародонтит початкового–І ступеня в найближчі і віддалені терміни спостереження. Методи. Спектрофотометричним методом визначено вміст лактату, пірувату, малонового діальдегіду, активність каталази. Рівень експресії генів HIF1, VEGFА, PGK1, SDHA, LDHA оцінювали методом Real-Time PCR. Результати. Переважання VEGF над HIF1 в динаміці лікування визначається в основних підгрупах всіх груп і в контрольних підгрупах I і II груп. Переважання аеробного шляху метаболізму в динаміці визначається в основних підгрупах всіх груп і тільки в контрольній підгрупі I групи. Висновок. Аналіз змін клінічних, біохімічних і молекулярно-генетичних показників дає підставу вважати розроблений спосіб більш ефективним, ніж стандартний, і рекомендувати його до використання в комплексному лікуванні захворювань пародонту. Характер изменений маркеров гипоксически-метаболического состояния тканей пародонта в динамике комплексного лечения больных хроническим катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом А. В. Борисенко, Т. М. Кучмеровская, И. А. Воловик Цель: изучение эффективности предложенной схемы коррекции гипоксии при комплексном лечении больных гингивитом и генерализованным пародонтитом начальной–І степени в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. Методы. При помощи спектрофотометрического метода определены содержание лактата, пирувата, малонового диальдегида, активность каталазы. Уровень экспрессии генов HIF1, VEGFА, PGK1, SDHA, LDHA оценивали при помощи метода Real-Time PCR. Результаты. Преобладание VEGF над HIF1 в динамике лечения определяется в основных подгруппах всех групп и в контрольных подгруппах I и II групп. Преобладание аэробного пути метаболизма в динамике определяется в основных подгруппах всех групп и только в контрольной подгруппе I группы. Вывод. Анализ изменений клинических, биохимических и молекулярно-генетических показателей дает основание считать разработанный способ более эффективным, чем стандартный, и рекомендовать его для использования в комплексном лечении заболеваний пародонта. Ключевые слова: гингивит, генерализованный пародонтит, гипоксия, метаболизм, биохимические маркеры, молекулярно-генетические маркеры, HIF1, VEGFА, методы лечения. Character of changes of markers of hypoxic-metabolic state of periodontal tissues in the dynamics of complex treatment of patients with chronic catarrhal gingivitis and generalized periodontitis A. Borysenko, T. Kuchmerovska, I. Volovyk Aim: to study of efficiency of the chart of correction of hypoxia offered by us in the complex treatment of patients with chronic catarrhal gingivitis and generalized periodontitis in the closest and remote terms of supervision. Methods. Spectrophotometric method determines the substance content of laktate, pyruvate, malonic dialdehyde, сatalase activity. The level of expression of HIF1, VEGFА, PGK1, SDHA, LDHA genes was evaluated using Real-Time PCR. Results. The prevalence of VEGF over HIF1 in dynamics of treatment is defined in the main subgroups of all groups and in control subgroups of I and II groups. The prevalence of an aerobic way of metabolism in dynamics is defined in the main subgroups of all groups and only in control subgroup of the I group. Conclusion. The analysis of changes of clinical, biochemical and molecular-genetic parameters gives the grounds to consider the developed way more effective, than standard, and to recommend it for use in complex treatment of periodontal diseases. Key words: gingivitis, generalized periodontitis, hypoxia, metabolism, biochemical markers, molecular-genetic markers, HIF1, VEGFА, methods of treatment.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/477
ISSN: 1992-576-X
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри терапевтичної стоматології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
borisenkovolovik_1-2018.pdf225,1 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.