Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/306
Назва: Роль показників добового моніторування артеріального тиску та його варіабельності у прогнозуванні наслідків гострого ішемічного інсульту
Інші назви: The role of daily blood pressure monitoring parameters and its variability in predicting of an acute ischemic stroke outcome
Автори: Черенько, Тетяна Макарівна
Гелетюк, Юлія Леонідівна
Cherenko, Tetyana, Heletyuk, Julia
Ключові слова: ішемічний інсульт
варіабельність артеріального тиску
неврологічний дефіцит
артеріальна гіпертензія
Дата публікації: бер-2018
Видавництво: Український неврологічний журнал
Серія/номер: №1;
Короткий огляд (реферат): Мета — дослідити залежність вихідного неврологічного дефіциту та наслідків гострого періоду ішемічного інсульту у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) від показників добового моніторування артеріального тиску (АТ) і його варіабельності. Матеріали і методи. Обстежено 150 (74 (49,3%) жінки та 76 (50,7%) чоловіків, середній вік — (67,4±0,7) року) пацієнтів з первинним ішемічним інсультом та наявністю АГ в анамнезі. Неврологічний дефіцит оцінювали за шкалою NIHSS. Діагноз АГ встановлено за результатами клінічного та інструментального обстеження і даними медичної документації. З моменту госпіталізації протягом 6 днів гострого періоду проводили добове моніторуван- ня АТ (вимірювання здійснювали з інтервалом 4 год). Вивчали середнє значення систолічного (САТ) та діастоліч- ного (ДАТ) АТ, максимальні значення САТ і ДАТ, варіабельність АТ шляхом розрахунку стандартного відхилення (SD), оціненого для САТ і ДАТ. Результати. Тяжкість неврологічного дефіциту становила в середньому (9,5±0,4) бала та корелювала з тривалістю анамнезу АГ (r = +0,540; р = 0,001). Через 8, 12, 16 та 20 год після інсульту середні значення САТ та SD САТ були статистично значущо більшими у разі більшої тяжкості інсульту щодо меншої тяжкості. Найбільші середні значення SD САТ визначено в першу добу — (18,7 ± 0,7) мм рт. ст. та за перші три доби — (18,9 ± 0,5) мм рт. ст. Найсильніші кореляції бала за NIHSS наприкінці гострого періоду інсульту встановлено із SD САТ і SD ДАТ за період з 1-ї до 3-ї доби включно за результатами добового моніторування АТ (r = +0,725 та r = +0,550 відповідно), SD САТ за добу (r=+0,487) і тривалістю АГ (r=+0,538). За результатами однофакторного регресійного аналізу виявлено залежність (R2 = 0,526) тяжкості інсульту за NIHSS при виписуванні від SD САТ за період з 1-ї до 3-ї доби включно. Висновки. У пацієнтів з ішемічним інсультом на тлі АГ наслідки гострого періоду корелюють з показниками варіабельності добового моніторування АТ (SD САТ та SD ДАТ за період з 1-ї до 3-ї доби включно, SD САТ за добу) і тривалістю АГ. Ймовірність 50 % зменшення бала за NIHSS прогнозують у разі SD САТ за період з 1-ї до 3-ї доби менше ніж 12,4 мм рт. ст./Objective — to investigate the association between the ascending neurological deficit and outcome of acute stage of ischemic stroke in patients with hypertension and the daily blood pressure (BP) monitoring parameters and its variability. Methods and subjects. 150 patients with initial ischemic stroke and history of arterial hypertension (AH) have been examined: 74 (49.3%) females and 76 (50.7%) males, mean age — 67.4±0.7 years. Neurological deficit was evaluated by NIHSS scale. The diagnosis of hypertension was based on clinical, instrumental examination and medical documentation data. Daily blood pressure monitoring was used on admission and every 4 hours during 6 days of acute stroke stage. Mean SBP, mean DBP, maximum SBP and DBP, standard deviation (SD) of SBP and DBP were studied. Results. The severity of neurological deficit was 9.5 ± 0.4 points and correlated with the duration of AH anamnesis, r = 0.540 (p = 0.001). After 8, 12, 16, and 20 hours of stroke onset, the mean values of SBP and SD SBP were significantly higher in case of more severe stroke. The highest value of SD of SPB was found at the first day — 18.7 ± 0.7 mm Hg. during the period of the first three days (18.9 ± 0.5 mm Hg). The strongest correlations of the NIHSS score at the end of the acute stroke stage were observed with the SD of SBP and SD of DBP during the period from 1—3 days, including the results of daily blood pressure monitoring (r = 0.725) and (r = 0.550), respectively, SD of SBP for 24 hours (r = 0.478) and duration of AH (r = 0.538). Single-factor regression analysis has established the association (R2 = 0.526) between stroke severity by NIHSS at discharge and SD of SBP for a period from 1—3 days. Conclusions. In patients with ischemic stroke against the background of hypertension, the acute stage stroke outcome correlates with variability parameters of daily blood pressure monitoring (SD of SBP and SD of DBP for period 1—3 days, SD of SBP for 24 hours) and AH duration. The probability of a 50 % NIHSS point regression is predicted in the case of SD of SBP during 1—3 days less than 12.4 mm Hg.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/306
ISSN: 1998-4235 (Print)-2522-1183 (Online)
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри неврології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Cherenko,Heletyuk-UNJ.pdf691,93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.