Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2546
Назва: Динаміка рівня цитокінів сироватки крові у хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяж кості з високим операційноанестезіологічним ризиком, залежно від обраної хірургічної тактики
Автори: Мороз, В. В.
Захараш, Ю. М.
Бичкова, Н. Г.
Ключові слова: триазолпіримідини, овочі, допустиме добове надходження
Дата публікації: 2016
Видавництво: НМУ імені О.О.Богомольця, ТОВ "Видавництво "КІМ"
Короткий огляд (реферат): Широкий спектр застосування пестицидів, а також дво- чи трикратна обробка фунгіцидами протягом усього періоду вегетації культур, створюють реальну або потенційну загрозу впливу даних препаратів на організм людини і тварин через їх накопичення в сільськогосподарській сировині. Серед похідних три азолпіримідинів з високою фунгіцидною активністю останнім був синтезований аметоктрадин - нова діюча речовина (препарат Орвего, КС, ф. БАСФ СЕ, Німеччина), токсиколого-гігієнічна оцінка якої в Україні раніше не проводилась. Метою роботи була гігієнічна оцінка безпечності продуктів овочівництва при застосуванні фунгіциду Орвего, КС на основі нової сполуки аметоктрадину та обґрунтування гігієнічних нормативів для неї у цибулі, картоплі, огірках і томатах з метою збереження здоров’я споживачів даної продукції. Зразки проб досліджуваних овочів відбирали починаючи з дня обробки та через встановлені терміни протягом усього вегетаційного періоду. Визначення залишкових кількостей аметоктрадину проведено методом високоефективної рідинної хроматографії за затвердженими у встановленому порядку мето диками. Розрахунки константи швидкості руйнації пестициду (К), періоду напівруйнування (t0), руйну вання на 95 % (t95) та на 99 % (t99) здійснено за допомогою програми ЕхсеІ (версія 14.0.6023.1000, 2010р.) на персональному комп’ютері. Вивчена динаміка вмісту діючої речовини класу триазолпіримідинів аметоктрадину у продуктах овочів ництва (цибулі, картоплі, огірках і томатах). Математичне моделювання процесів руйнації досліджува ної сполуки у овочах дозволив встановити, що період напівруйнування (ф 0 аметоктрадину у цибулі складає 9,8 діб, у картоплі - 7,1 доби, в огірках - 6,9 діб, у томатах - 6,2 діб. Достовірних відмінностей у швидкості руйнації аметоктрадину в досліджуваних овочах не встановлено (р<0,05). Враховуючи отри мані результати, було розраховано усереднене значення ф5і0 у продуктах овочівництва - 7,5±0,7 діб, що дозволило віднести аметоктрадин до III класу небезпечності (помірно небезпечні сполуки за стійкістю у вегетуючих сільськогосподарських культурах). Доведено, що в реальних умовах агропромислового комплексу України при використанні традиційних технічних засобів, дотриманні встановлених агротехнічних і гігієнічних регламентів застосування фун гіциду Орвего, КС для захисту овочевих культур (цибуля, картопля, огірки, томати) не становить не безпеки для здоров’я населення з позиції гігієни харчування
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2546
Розташовується у зібраннях:2016 УНММЖ №1Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.