Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2448
Назва: Державно-приватне партнерство − модель для реформування університетської клініки
Автори: Чопчик, Віталій
Ключові слова: державно-приватне партнерство, основні напрямки розвитку універ ситетських клінік
Дата публікації: 2019
Видавництво: НМУ імені О.О.Богомольця, ТОВ «Август Трейд»
Короткий огляд (реферат): Обґрунтувати можливість використання державно-приватного партнер ства (ДПП) як інструменту інноваційного розвитку університетських клінік (УК). Матеріали та методи дослідження для досягнення поставленої мети у роботі засто совувалися загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації нау кових даних, а також системний і структурно-функціональний підходи. Інформацій ною базою дослідження виступили наукові праці вітчизняних і зарубіжних спеціалістів з ДПП та менеджменту. Результатами дослідження у статті розкрито проблеми діючої системи універси тетських клінік, показано закордонний досвід використання державно-приватного партнерства в охороні здоров’я. У дослідженні механізм ДПП визначено як основний інструмент реформування університетських клінік. Представлене також обґрунту вання основних напрямків розвитку УК: нормативно-правового, організаційно-управ лінського, фінансового, інформаційного та ряду інших, здатних забезпечити сучасну автономну економічно стійку модель УК. Висновки у статті представлена характеристика діючих університетських клінік України. З урахуванням досвіду розвинених країн світу, а також економічної ситуації в Україні, обґрунтована більш ефективна форма організації УК на принципах держав но-приватного партнерства, як інструменту інноваційного розвитку університет ських клінік.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2448
Розташовується у зібраннях:2019 УНММЖ № 4Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.